• Barka da Shigowa Taskar Bakandamiya

    Dandalin musayar basira da kasuwanci

    Ku binciko duk abin da kuke nema ta hanyar rubuta shi a akwatin bincike da ke kasa da nan, ko kuwa ku yi rajista don samun cikakken amfanin taskar.

    SHIGA TA NAN RAJISTA TA NAN KARIN BAYANI